روزنه دیافراگم باز


عدد ایزو بالا


سرعت شاتر بالا