1. قانون تقارن

 2. تعادل و توازن در عکاسی

 1. ریتم در عکاس
 1. الگو در در عکاس
 2. قاب در قاب

 3. خطوط هدایت کننده و هدایتگر

 1. قانون اجزاء فرد
 1. ایجاد عمق و بعد در تصویر
 2. هارمونی رنگ ها

 3. سری فیبوناچی و قانون نسبت های طلایی
 4. مثلث طلایی یا تناسب پویا
 5. مقیاس

 6. کنتراست یا تضاد
 7. فضای مثبت و منفی
 8. فرم ، تن ، بافت

 9. عکس های مینیمالیست ، سادسازی و سادگی در عکس ، رها کردن فضای خالی

 10. پر کردن کادر

 1. نسبت ابعاد تصویر

 1. انواع نما ها

 1. معرفی قاب بندی سینمایی بر اساس محل قرارگیری دوربین